دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بازاریابی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14626 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14627 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14628 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14629 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14630 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14631 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14632 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14633 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 13
14634 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14635 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14636 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14637 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14638 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14639 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14641 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14642 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14643 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14644 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14645 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14647 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14648 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14649 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14650 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14651 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14695 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14696 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14697 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14698 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14699 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14700 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14701 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14702 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14703 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14704 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14705 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14706 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14707 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14709 نوبت دوم دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14710 نوبت دوم دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14711 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14712 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14713 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14714 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14715 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14716 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14717 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14718 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14756 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14757 مجازی دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14761 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14762 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14763 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14764 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14765 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14766 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14767 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14769 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14770 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14771 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14854 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14855 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14856 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14859 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14860 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14861 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14862 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14867 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14879 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14888 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14890 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14896 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14897 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14899 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14900 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14901 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14904 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14905 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14906 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14907 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14908 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14909 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14910 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14911 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14912 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14913 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14914 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14915 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14916 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14917 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14918 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14919 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14920 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14994 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور