دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بازرگانی بین الملل در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14652 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
14653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14654 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14655 روزانه دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14656 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14657 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14658 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14660 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14661 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
14662 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14663 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14719 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 1
14720 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14721 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14722 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14723 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14724 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14725 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14726 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14727 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14758 مجازی دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14759 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14772 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14773 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14774 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14775 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14776 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14777 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14778 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14922 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14923 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14924 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14925 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14926 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14927 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14928 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14939 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14942 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14948 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14950 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14997 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور