دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بودجه و مالی عمومی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15006 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15038 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10