دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تجارت الکترونیک در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14664 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14665 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14666 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14667 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14668 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14669 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14728 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14729 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14730 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14731 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14732 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14733 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14779 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14780 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14781 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14954 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14955 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14956 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14957 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14958 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14959 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14960 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14961 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14962 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20