دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خوزستان در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15199 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15238 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15426 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15435 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15442 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه