دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14632 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14677 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
14701 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14739 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15556 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15563 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1