دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14626 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14627 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14628 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14629 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14630 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14631 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14632 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14633 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 13
14634 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14635 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14636 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14637 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14638 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14639 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14641 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14642 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14643 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14644 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14645 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14647 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14648 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14649 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14650 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14651 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14652 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
14653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14654 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14655 روزانه دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14656 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14657 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14658 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14660 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14661 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
14662 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14663 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14664 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14665 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14666 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14667 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14668 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14669 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14670 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
14671 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14672 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14673 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14674 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14675 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14676 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14677 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
14678 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14679 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14680 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14681 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14682 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14683 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
14684 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14685 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14686 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14687 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14688 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14689 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14690 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14691 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14692 روزانه دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14693 روزانه دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14694 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14998 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14999 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15000 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15001 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
15002 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15003 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15004 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15005 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15006 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15007 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15008 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15009 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15010 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15011 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15012 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15013 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15014 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15015 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 4
15016 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
15017 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 3
15018 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 14
15019 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 7
15020 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15021 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15023 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15024 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15025 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
15026 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15027 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15028 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی هر دو 8
15029 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15180 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15181 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15182 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15183 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 9
15184 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15186 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15187 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15188 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15189 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15190 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15191 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15192 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 13
15193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15194 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15195 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15196 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15197 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15198 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15199 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15200 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15201 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 16
15202 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15203 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15204 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15205 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15206 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15207 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15208 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15209 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15210 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15211 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15212 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 10
15213 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15214 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15215 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15217 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15218 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15219 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15220 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15324 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
15325 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
15326 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15327 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15328 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل تهران
15329 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15330 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
15331 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15332 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15333 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
15334 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
15335 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 6
15336 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 8
15337 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15397 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15398 روزانه دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15399 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15400 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15401 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15402 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15403 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15404 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15421 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15422 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
15423 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15424 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
15425 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15426 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15427 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15428 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15429 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15430 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15431 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15465 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
15466 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15467 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 15
15468 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15469 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 6
15470 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12
15471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15472 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15473 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
15474 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15475 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15476 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15477 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15478 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15479 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15480 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15481 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15482 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15483 روزانه دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15484 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15485 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15486 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15487 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15488 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15490 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 11 - مدیریت بازرگانی دریایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15586 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 13