دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در طراحی سازمان های دولتی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10