دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14854 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14855 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14856 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14859 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14860 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14861 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14862 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14867 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14879 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14888 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14890 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14896 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14897 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14899 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14900 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14901 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14904 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14905 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14906 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14907 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14908 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14909 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14910 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14911 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14912 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14913 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14914 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14915 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14916 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14917 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14918 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14919 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14920 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14922 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14923 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14924 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14925 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14926 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14927 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14928 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14939 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14942 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14948 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14950 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14954 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14955 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14956 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14957 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14958 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14959 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14960 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14961 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14962 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14963 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14964 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14965 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14966 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14967 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14968 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14969 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14970 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14971 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14972 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
14977 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14978 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14979 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14980 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14981 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14982 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14983 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14984 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14985 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14986 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14987 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14988 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14989 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14990 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14991 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14992 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14993 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 15
15269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15284 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15285 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15286 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
15307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت لرستان لرستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال و بختیاری تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15317 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15446 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15459 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 15
15460 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15461 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15462 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15464 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15578 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20