دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قزوین در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14904 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14908 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14915 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14955 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14959 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14960 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14970 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14979 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14991 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15177 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15192 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 13
15232 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
15313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20