دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت استراتژیک منابع انسانی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15560 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15566 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15568 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15569 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5