دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت مالی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15421 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15422 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
15423 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15424 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
15425 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15426 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15427 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15428 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15432 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
15433 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15434 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15435 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15436 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15437 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15439 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15440 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15441 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15442 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15443 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15444 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15446 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20