دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت مالی و ریسک در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15429 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15430 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15459 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 15
15460 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15461 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15462 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20