دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوآوری تکنولوژی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15397 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15398 روزانه دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15399 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15400 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15401 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15405 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15406 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15407 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15409 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15413 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15415 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15416 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15419 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور