دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14626 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14627 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14628 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14629 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14630 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14631 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14632 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14633 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 13
14634 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14635 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14636 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14637 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14638 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14639 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14641 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14642 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14643 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14644 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14645 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14647 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14648 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14649 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14650 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14651 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14652 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
14653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14654 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14655 روزانه دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14656 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14657 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14658 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14660 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14661 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
14662 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14663 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14664 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14665 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14666 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14667 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14668 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14669 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14670 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
14671 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14672 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14673 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14674 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14675 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14676 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14677 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
14678 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14679 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14680 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14681 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14682 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14683 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
14684 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14685 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14686 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14687 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14688 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14689 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14690 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14691 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14692 روزانه دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14693 روزانه دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14694 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14695 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14696 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14697 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14698 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14699 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14700 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14701 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14702 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14703 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14704 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14705 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14706 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14707 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14709 نوبت دوم دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14710 نوبت دوم دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14711 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14712 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14713 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14714 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14715 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14716 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14717 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14718 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14719 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 1
14720 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14721 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14722 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14723 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14724 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14725 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14726 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14727 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14728 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14729 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14730 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14731 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14732 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14733 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14734 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14735 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14736 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14737 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14738 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14739 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14740 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14741 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
14742 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14743 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14744 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14745 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14746 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14747 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
14748 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14749 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14750 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14751 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14752 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14753 نوبت دوم دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14754 نوبت دوم دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14755 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14756 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14757 مجازی دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14758 مجازی دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14759 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14760 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14761 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14762 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14763 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14764 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14765 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14766 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14767 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14769 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14770 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14771 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14772 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14773 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14774 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14775 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14776 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14777 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14778 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14779 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14780 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14781 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14782 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14783 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14784 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14785 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14787 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14788 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14854 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14855 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14856 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14859 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14860 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14861 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14862 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14867 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14879 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14888 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14890 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14896 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14897 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14899 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14900 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14901 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14904 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14905 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14906 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14907 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14908 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14909 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14910 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14911 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14912 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14913 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14914 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14915 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14916 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14917 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14918 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14919 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14920 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14922 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14923 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14924 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14925 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14926 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14927 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14928 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14939 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14942 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14948 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14950 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14954 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14955 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14956 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14957 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14958 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14959 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14960 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14961 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14962 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14963 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14964 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14965 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14966 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14967 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14968 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14969 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14970 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14971 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14972 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
14977 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14978 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14979 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14980 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14981 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14982 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14983 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14984 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14985 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14986 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14987 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14988 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14989 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14990 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14991 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14992 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14993 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14994 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14995 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14996 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران کارآفرینی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14997 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور