دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15625 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15626 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15627 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 4
15628 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 1
15629 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 2
15630 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 2
15631 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15632 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 5
15633 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15634 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15635 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15636 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15637 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15638 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15639 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15640 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 4
15641 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 1
15642 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15643 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15644 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15645 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15646 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15647 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15648 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15650 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15652 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 11
15653 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 5