دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15707 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15742 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15748 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15762 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
15804 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15838 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15853 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15856 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20