دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در استراتژی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15706 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15707 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15708 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15709 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15710 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15711 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15712 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15713 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15714 روزانه دانشگاه شیراز فارس استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15715 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15718 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15719 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15720 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15722 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15770 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15772 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15773 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15774 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15776 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15777 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15778 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15779 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15780 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15781 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15782 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15825 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان استراتژی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15826 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15827 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15828 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15829 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15830 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15838 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15839 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15840 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15841 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15842 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15843 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15844 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15917 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15918 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15919 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15920 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15921 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15945 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15946 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
15947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15954 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15960 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15961 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15962 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15963 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15964 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15965 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15966 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور