دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بازاریابی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15723 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
15724 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15725 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15726 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15727 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15728 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15729 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15730 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15731 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15732 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15733 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15783 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15784 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15785 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15786 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15790 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15791 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15792 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15831 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15832 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15833 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15834 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15845 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15846 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15847 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15848 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15849 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15922 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15923 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15924 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15925 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15926 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15927 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15948 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه كانپور هندوستان
15949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15955 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15956 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15957 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15967 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15968 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15969 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15970 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15971 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15972 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15973 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15974 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور