دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15708 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15710 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15713 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15715 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15718 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15719 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15725 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15726 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15728 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15729 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15730 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15731 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15734 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
15735 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15738 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15739 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15740 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15744 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15747 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15749 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15750 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15751 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15754 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15755 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
15757 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15760 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15761 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15763 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15765 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15767 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15768 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15772 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15776 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15777 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15778 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15779 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15780 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15785 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15790 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15793 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15797 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15805 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15809 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15810 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15812 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15814 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15815 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15816 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15820 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15822 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15823 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15826 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15828 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15829 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15830 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15833 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15834 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15835 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15836 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15841 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15842 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15843 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15847 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15848 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15849 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15850 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15854 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15855 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15857 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15858 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15859 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15918 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15923 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15929 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15934 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15939 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15945 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15946 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
15950 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15954 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15955 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15956 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15957 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15958 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15959 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15960 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15961 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15963 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15967 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15968 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15970 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15976 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15980 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15982 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15987 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور