دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15728 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15765 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15814 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15848 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15855 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15858 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه