دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رفتار سازمانی و منابع انسانی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15734 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
15735 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15736 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15737 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15738 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15739 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15740 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15741 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15793 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15794 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15797 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15798 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15835 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15850 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15928 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15929 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15930 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15931 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15932 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15950 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15958 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15975 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15976 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15977 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15978 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15979 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور