دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15706 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15707 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15708 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15709 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15710 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15711 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15712 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15713 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15714 روزانه دانشگاه شیراز فارس استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15715 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15718 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15719 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15720 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15722 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15723 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
15724 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15725 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15726 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15727 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15728 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15729 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15730 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15731 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15732 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15733 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15734 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
15735 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15736 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15737 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15738 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15739 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15740 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15741 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15742 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15743 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15744 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15745 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15746 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15747 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15748 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15749 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15750 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15751 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15752 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
15753 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15754 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15755 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
15756 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15757 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15758 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15760 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15761 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15762 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15763 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15764 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15765 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15766 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15767 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15768 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15769 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15991 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15992 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15993 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8