دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سیستم های اطلاعاتی و فناوری در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15742 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15743 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15744 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15745 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15746 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15747 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
15800 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15801 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15802 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15836 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15852 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15933 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15934 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15935 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15936 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15937 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15980 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15981 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15982 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15983 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15984 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15985 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور