دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در عملیات و زنجیره تامین در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15748 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15749 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15750 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15751 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15752 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
15753 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15754 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15755 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
15756 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15804 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15805 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15807 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15809 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15810 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15811 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
15853 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15854 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 10