دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15945 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15946 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
15947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15948 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه كانپور هندوستان
15949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15950 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20