دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مالی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15762 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15763 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15764 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15765 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15766 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15767 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15768 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15769 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15818 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15820 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15821 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15822 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15823 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15824 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15837 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15856 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15857 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15858 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15859 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15938 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15939 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15940 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15941 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15942 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15959 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15986 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15987 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15988 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15989 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15990 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور