دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مجازی در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15825 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان استراتژی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15826 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15827 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15828 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15829 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15830 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15831 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15832 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15833 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15834 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15835 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15836 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15837 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15997 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور