دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15770 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15772 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15773 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15774 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15776 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15777 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15778 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15779 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15780 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15781 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15782 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15783 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15784 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15785 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15786 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15790 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15791 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15792 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15793 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15794 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15797 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15798 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
15800 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15801 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15802 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15804 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15805 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15807 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15809 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15810 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15811 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
15812 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15814 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15815 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15816 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15818 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15820 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15821 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15822 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15823 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15824 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15994 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5