دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15838 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15839 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15840 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15841 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15842 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15843 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15844 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15845 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15846 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15847 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15848 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15849 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15850 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15852 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15853 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15854 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15855 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15856 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15857 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15858 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15859 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15998 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه