دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15991 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15992 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15993 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15994 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15997 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15998 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20