دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زمینشناسی اقتصادی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16106 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16107 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16108 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16109 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16110 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16111 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل تهران
16112 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16113 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16114 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16115 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16116 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16117 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16118 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16119 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16120 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16121 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16122 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16123 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16124 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16125 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16127 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16130 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16131 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16135 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16136 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16137 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16138 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16139 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16140 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16141 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15