دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زمین ساخت (تکتونیک) در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16149 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16150 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16151 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16152 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 12
16153 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16154 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16155 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16156 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16157 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 7
16158 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16159 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16160 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16161 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16162 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 7
16163 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 9
16164 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16165 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16166 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16167 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 18
16168 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16170 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16171 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16172 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 4
16173 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16174 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
16175 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
16176 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16177 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16178 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16180 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16181 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16182 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15
16184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15
16185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15