دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - پترولوژی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16064 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16065 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16066 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16067 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16068 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16069 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16070 روزانه دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16071 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16073 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
16074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16075 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16076 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16077 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16078 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16080 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16081 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16082 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16083 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16084 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16085 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16086 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16087 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16088 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16089 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16090 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16091 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16092 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16093 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16095 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16096 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16097 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15