دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 10 - زمین شیمی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16302 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16303 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16304 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16306 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16307 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16308 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16309 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16311 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15