دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - آب زمین شناسی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16186 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16187 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16188 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16189 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16190 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16191 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16192 روزانه دانشگاه شیراز فارس آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16193 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16194 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16195 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16196 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16197 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16198 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15