دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16236 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16237 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16238 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16239 روزانه دانشگاه تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16240 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16241 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16242 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16243 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16244 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16245 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16246 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16247 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16249 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16250 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16251 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16254 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 20