دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16258 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16259 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16260 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16261 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16262 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16263 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل تهران
16264 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16265 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16266 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16267 روزانه دانشگاه یزد یزد زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16268 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16269 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16270 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16271 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16272 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16273 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16274 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16275 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16276 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه