دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16277 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16278 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16279 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16280 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16281 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16282 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16283 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16284 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16285 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16286 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16287 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16288 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16289 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16290 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16291 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16292 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16293 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16294 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16295 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16296 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16297 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16298 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16299 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 15