دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان جنوبی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16379 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
16434 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16500 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 24
16547 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16575 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16607 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16679 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16724 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16778 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 24
16829 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15