دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16375 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
16430 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16496 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16556 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
16571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16720 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16774 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 9
16825 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16956 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16975 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4