دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16376 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16431 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16497 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
16572 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16676 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16721 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16775 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16826 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16957 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن