دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه ایلام در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16377 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
16432 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16498 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16573 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16677 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16722 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16748 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16776 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16827 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16862 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه