دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16381 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
16436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
16465 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16502 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16548 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16577 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16608 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16625 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16635 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16681 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16726 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16749 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16780 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16831 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16864 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16907 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16939 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16958 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16977 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16986 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه