دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16384 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16439 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16505 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16557 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
16580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16682 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16727 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16783 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16834 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16908 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16960 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16979 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2