دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه خلیج فارس - بوشهر در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16387 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16441 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16508 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16582 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16685 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16729 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16786 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 11
16836 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و اقیانوس شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16943 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 9
16948 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 4