دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه دامغان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16389 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
16442 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16510 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16583 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16687 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 22
16730 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16788 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 16
16837 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16910 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16928 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2