دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16392 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
16444 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16513 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 21
16559 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 10
16585 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16616 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16689 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16731 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16791 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 28
16839 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16912 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
16930 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16963 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16980 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1