دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16400 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
16448 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16522 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16589 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16698 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16735 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16800 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 11
16843 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16916 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16965 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16981 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5