دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16403 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
16451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16526 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16593 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16701 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16738 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16803 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 12
16846 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4